Μη κατηγοριοποιημένο / 21.01.2020

Στην εισήγηση που ακολουθεί θα αναφερθώ στην Σύγχρονη Φιλοσοφική Συμβουλευτική και την συνεισφορά της στον τομέα των Επιχειρήσεων. Θα προσπαθήσω να διασαφηνίσω την έννοια της σύγχρονης φιλοσοφικής συμβουλευτικής σε σχέση με την Ηθική των Επιχειρήσεων και θα παρουσιάσω την πορεία της και την εξέλιξή της στο χώρο και στο χρόνο....