Σύγχρονη Φιλοσοφική Συμβουλευτική

Σύγχρονη Φιλοσοφική Συμβουλευτική

_

 

Σήμερα, ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εποχή, έχουμε ανάγκη την φιλοσοφία, ως χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο, που θα συμβάλλει στην ενίσχυση των ορθολογικών επιλογών και την αντιμετώπιση των παράλογων τάσεων και σκέψεων. Οι φιλόσοφοι από αρχαιοτάτων χρόνων έχουν αγωνιστεί για να αποδώσουν την ορθολογική έννοια του σύμπαντος, ιδίως δε τις συνθήκες της ανθρώπινης ευτυχίας. Ο John Dewey, ο γνωστός Αμερικανός φιλόσοφος της εκπαίδευσης, έγραψε στις αρχές του 20ου αιώνα ότι η φιλοσοφία θα έδειχνε την πραγματική της αξία μόνο όταν σταματούσε να είναι ένα τέχνασμα που ασχολείται με τα προβλήματα των φιλοσόφων και γίνει μια μέθοδος καλλιεργημένη από φιλοσόφους που θα ασχολούνται με τα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων.

 

Η Λογική-Βάση Θεραπεία (LBT), είναι ένα κορυφαίο μοντέλο της σύγχρονης φιλοσοφικής συμβουλευτικής, που αναπτύχθηκε από τη θεωρία της ψυχοθεραπείας, γνωστή ως Rational Emotive Behavior Therapy (REBT). Η κεντρική της ιδέα απευθύνεται σε υποψήφιους συμβουλευόμενους, οι οποίοι διαταράσσονται οι ίδιοι συναισθηματικά και συμπεριφορικά με αυτοκαταστροφικές σκέψεις και οδηγούνται σε μη ρεαλιστικά συμπεράσματα από παράλογες προκείμενες στην πρακτική συλλογιστική τους αιτιολογία. Η LBT παρέχει τα σημαντικά εργαλεία κριτικής σκέψης για την αντιμετώπιση της κατασκευής ελαττωματικής αιτιολογίας των συμβουλευόμενων, τον εντοπισμό και την αντίκρουση των παράλογων προκείμενων, την κατασκευή πεφωτισμένων φιλοσοφικών αντίδοτων στο χώρο των παράλογων προκείμενων, την καθοδήγηση από ένα σύνολο αρετών, όπως ο σεβασμός εαυτού και των άλλων, τη μεταφυσική της ασφάλειας, το θάρρος και την εγκράτεια.

 

Οι θεωρίες και η πρακτική της LBT έχει σταθερή ανάπτυξη απ’τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Σήμερα έχει παγκόσμια αποδοχή, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση, τόσο από συμβούλους ψυχικής υγείας (ιδίως γνωστικής-συμπεριφορικής θεραπείας) όσο και από φιλοσοφικούς συμβούλους. Στα πλαίσια της Λογικής-Βάσης Θεραπείας, οι φιλοσοφικοί σύμβουλοι εξετάζουν τους υποψήφιους συμβουλευόμενους με άφθονη και συστηματική χρήση των επίσημων μεθόδων της φιλοσοφικής. Δηλαδή, επιχειρήματα, ανάλυση των βασικών εννοιών, εξέταση των υποκείμενων παραδοχών/προκείμενων. Επικεντρώνονται στην επιστημονική αιτιολόγηση, όπως την δικαιολόγηση/αιτιολόγηση πεποιθήσεων και αξιώσεων της γνώσης, ως διακριτή από την αιτιώδη αιτιολογία.

 

Η κριτική σκέψη παρέχει κανόνες- πρότυπα της ορθολογικής εξαγωγής συμπερασμάτων και της λήψης αποφάσεων. Ένα πρόσωπο που παίρνει αποφάσεις ή πράττει με βάση ασαφείς έννοιες, αδικαιολόγητες παραδοχές/ υποθέσεις, ασυνέπειες και έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων είναι πιθανό να καταλήξει σε λυπηρές αποφάσεις και εμπειρικές συμπεριφορές και τέλος σε συναισθηματική δυσφορία. Αυτό ισχύει τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και στην επιστημονική έρευνα. Η ιστορία των ανθρώπινων αποτυχιών/αστοχιών σε σχεδόν όλους τους τομείς της έρευνας και της δράσης μαρτυρά το παραπάνω γεγονός. Το LBT ως θεραπεία χρησιμοποιεί συστηματικά την σοφία μεγάλων φιλοσόφων, όπως αυτή του Αριστοτέλη, ως ορθολογικά αντίδοτα για να ξεπεραστούν ελαττωματικές/λανθασμένες σκέψεις. Επιπλέον περιλαμβάνει τις καθοδηγητικές Αρετές, που τις χρησιμοποιεί για να δώσει στον συμβουλευόμενο θετική κατεύθυνση, πέρα από την απλή αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ελαττωματικής/λανθασμένης σκέψης.

 

Ολοκληρώνοντας ενός τέτοιου είδους θεραπεία, ενισχύεται η θεληματική δύναμη (willpower) του συμβουλευόμενου, μια έμφυτη δύναμη της θέλησης που έχουν όλα τα ανθρώπινα όντα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ξεπεραστούν πλάνες στη συναισθηματική συλλογιστική καθώς επιδιώκει και καλλιεργεί τις καθοδηγητικές Αρετές.