Η Hθική της Hθικής των επιχειρήσεων

“Η Hθική της Hθικής των επιχειρήσεων”

_

 

Oξύμωρο σχήμα ή εφικτή πραγματικότητα;

 

Στην εισήγηση που ακολουθεί θα αναφερθώ στην Σύγχρονη Φιλοσοφική Συμβουλευτική και την συνεισφορά της στον τομέα των Επιχειρήσεων. Θα προσπαθήσω να διασαφηνίσω την έννοια της σύγχρονης φιλοσοφικής συμβουλευτικής σε σχέση με την Ηθική των Επιχειρήσεων και θα παρουσιάσω την πορεία της και την εξέλιξή της στο χώρο και στο χρόνο.

Παράλληλα θα γίνει λόγος για τα «φιλοσοφικά αντίδοτα» του Αριστοτέλη, ως τα πιο ισχυρά «φάρμακα» για τις πιο κοινές καταστροφικές σκέψεις των ανθρώπων αλλά και την χρησιμότητάς τους στο επιχειρείν. Θα ορίσουμε το πλαίσιο της ηθικής των επιχειρήσεων ως τομέα της εφαρμοσμένης ηθικής, και πιο συγκεκριμένα όλες τις διεργασίες, λήψεις αποφάσεων, σχέσεις και λειτουργίες τις οποίες αυτός περιλαμβάνει.

Οι άνθρωποι στον επιχειρηματικό χώρο αντιμετωπίζουν συχνά ηθικά διλήμματα και προσπαθούν διαρκώς να βρουν μια εξισορροπιστική λύση για τις αντικρουόμενες καταστάσεις οι οποίες δημιουργούνται μεταξύ των πρακτικών επιταγών και αναγκών των επιχειρησιακών στόχων τους και της ακεραιότητας και των αρχών που διέπουν την ηθική τους υπόσταση. Θα εμβαθύνω στις θεωρίες και στην πρακτική της Λογικής Βάσης Θεραπεία (Logic- Based Therapy,LBT) και στον ρόλο του φιλοσοφικού συμβούλου στον επιχειρηματικό χώρο.

Εάν η ηθική εν γένει ασχολείται με την εξέταση της ορθότητας ή μη μιας πράξης ή ενός χαρακτήρα και προσπαθεί να ορίσει τα κριτήρια σύστασης του ορθού ή μη ορθού, η επιχειρηματική ηθική καλείται να προσδιορίσει τα κριτήρια αυτά σε έναν εξειδικευμένο χώρο, αυτό των επιχειρήσεων. Η επιχειρηματική ηθική εξετάζει τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να επιλυθούν καλύτερα οι διαφορές μεταξύ των εμπλεκόμενων μελών, ιδίως εάν κρίνουμε από τα συγκρουόμενα συμφέροντα τα οποία καλείται να εξισορροπήσει, και εν γένει θέτει ένα κώδικα κανόνων επιχειρησιακής συμπεριφοράς οι οποίοι τυγχάνουν κοινής αποδοχής.


Θα αναρωτηθούμε και θα απαντήσουμε το εξής: “Η Hθική της Hθικής των επιχειρήσεων είναι εντέλει οξύμωρο σχήμα ή εφικτή πραγματικότητα;”