Συμμετοχή στις εργασίες του σεμιναρίου με θέμα:

 

Η υλοποίηση προγράμματος προσωπικής καθοδήγησης (mentoring) για νέους μετανάστες και πρόσφυγες

ΤΟΠΟΣ: Καλαμάτα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 – 11 Δεκεμβρίου 2016

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Κ.Α.Ν.Ε Οργάνωση Νεολαίας και Εκπαίδευσης, Mentor Power, Erasmus+