ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

 

Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος

ΤΟΠΟΣ: Σπάρτη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18 Δεκεμβρίου 2016

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: : Επιστημονικό forum σωματείου ατόμων με ειδικές ανάγκες Ν. Λακωνίας, υπό την Αιγίδα του Δήμου Σπάρτης και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας του Δήμου Σπάρτης

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: Προτάσεις για τον αθλητισμό των Ανθρώπων με Αναπηρία

_

Το θεμέλιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ο άνευ όρων σεβασμός του ανθρώπου, σεβασμός για την ζωή, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του. Από τα στοιχεία αυτά πηγάζουν και τα δικαιώματά του. Κάθε διατυπωμένο δικαίωμα του ανθρώπου περικλείει και το χρέος για τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας με την αρχή της ισότητας. Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου σημαίνει και την αναγνώρισή του ως πρόσωπο. Η ελληνική νομοθεσία εδώ και αρκετά χρόνια έχει αρχίσει να κατοχυρώνει και να ενσωματώνει σε κάποιες περιπτώσεις τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες αλλά και οι διατάξεις, οι οποίες παρέχουν διευκολύνσεις και υποχρέωση στο κράτος να τα προστατεύει και να εγγυάται την εφαρμογή τους.