ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

World Congress of Philosophy “The Philosophy of Aristotle”

ΤΟΠΟΣ: Φιλοσοφική Σχολή, Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9 – 15 Ιουλίου 2016

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ: Διεθνής Εταιρεία Ελληνικής Φιλοσοφίας

ENOTHTA: Aristotle’s philosophy of mind & philosophical psychology

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: Αριστοτέλης και σύγχρονη φιλοσοφική συμβουλευτική

_

Στην εισήγηση που ακολουθεί θα αναφερθώ στον Αριστοτέλη και την σύγχρονη φιλοσοφική συμβουλευτική. Θα προσπαθήσω να διασαφηνίσω την έννοια της σύγχρονης φιλοσοφικής συμβουλευτικής και θα παρουσιάσω την πορεία της και την εξέλιξή της στο χώρο και στο χρόνο. Στόχος μου είναι η ανάδειξη της συνεισφοράς της στον τομέα της ψυχικής υγείας. Παράλληλα θα γίνει λόγος για τα «φιλοσοφικά αντίδοτα» του Αριστοτέλη, ως τα πιο ισχυρά «φάρμακα» για τις πιο κοινές καταστροφικές σκέψεις των ανθρώπων. Απώτερος σκοπός της φιλοσοφικής συμβουλευτικής είναι  να δώσει έμφαση στα προβλήματα της ζωής- όχι τις ψυχικές διαταραχές, χωρίς ωστόσο να αμφισβητούνται οι επιρροές της στην ψυχολογία και στην ψυχοθεραπεία. Θα εμβαθύνω στις θεωρίες και στην πρακτική της Λογικής Βάσης Θεραπεία (Logic- Based Therapy,LBT) και στον ρόλο του φιλοσοφικού συμβούλου. Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως θα γίνει αντιληπτό, ότι η φιλοσοφία είναι ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό εργαλείο, για να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε ένα πλήθος καθημερινών προβλημάτων και προκλήσεων, ώστε να έχουμε μια ευτυχισμένη ζωή σε καθημερινή βάση.