ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

11ο Πανελληνιο Συνέδριο Νόσου Alzheimer & 3ο Μεσσογειακό Συνέδριο Νευροεκφυλιστικών Νοσημάτων PICAD & MeCoND

ΤΟΠΟΣ: : Grand Hotel Palace Θεσσαλονίκη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 14- 17 Φεβρουαρίου 2019

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: Η αξία του δομημένου περιβάλλοντος στα άτομα Τρίτης Ηλικίας. (Αποτελέσματα έρευνας από το πρόγραμμα Ψυχοσωματικης Εξέλιξης και Ευεξίας που σχεδίασα και υλοποίησα στον Οίκο Φιλοξενίας «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟΝ», Ιούνιος 2018- Ιανουάριος 2019 )

_

Η αξία του δομημένου περιβάλλοντος στην Τρίτη ηλικία αφορά την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων Τρίτης Ηλικίας, έννοια αλληλένδετη με τη σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου αλλά και το αίσθημα ασφάλειας στο περιβάλλον του.