ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

Σωματεμπορία

_

Η έρευνά μου για την Διεθνική Σωματεμπορία Trafficking ξεκίνησε το 2009 στα πλαίσια του ΠΜΣ “Ηθική Φιλοσοφία” με ειδίκευση «Trafficking: Εμπόριο λευκής σαρκός και Ηθική», συνεχίστηκε σε διδακτορικό επίπεδο σπουδών στο ΦΠΨ του ΕΚΠΑ με κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία, και εξειδίκευση στην «Διεθνική σωματεμπορία “Trafficking” και ηθικά ζητήματα» και συνεχίζεται έως και σήμερα σε μεταδιδακτορικό επίπεδο σπουδών στο ΦΠΨ του ΕΚΠΑ ως ερευνητικό πρόγραμμα σπουδών «Διεθνική Σωματεμπορία, Δικαιώματα και Ηθικό-Ψυχολογικές Προεκτάσεις».

 

Στη μελέτη μου θίγεται η παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων με σκοπό την οικονομική, την κοινωνική και σεξουαλική τους εκμετάλλευση. Αναλύω ηθικά, φιλοσοφικά, νομικά και ψυχολογικά τη διάσταση του φαινομένου της Διεθνικής Σωματεμπορίας και διερευνώ το φαινόμενο ανά τον κόσμο με αναλύσεις του όρου, των ανθρωπίνων ατομικών δικαιωμάτων και των ηθικό-ψυχολογικών προεκτάσεων.

 


Εστιάζω στην εσωτερική πραγματικότητα της παράνομης σωματεμπορίας η οποία περιλαμβάνει:

α. το τεράστιο κέρδος για τον σωματέμπορα

β. τη χρήση της εκμεταλλευόμενης γυναίκας ως ένα αντικείμενο συνεχούς κατανάλωσης

γ. τη δημιουργία ενός πλέγματος σχέσεων, που χαρακτηρίζεται από συστηματική και οργανωμένη βαρβαρότητα και εκμετάλλευση, καθώς το εμπόριο λευκής σαρκός και κατ’ επέκταση η κακοποίηση των θυμάτων δεν αποτελεί στιγμιαία πράξη βίας, αλλά περιλαμβάνει εγκλήματα όπως είναι τα βασανιστήρια, ο βιασμός, η απαγωγή και η εκούσια καταστροφή της ανθρώπινης νόησης.

 


Αποτυπώνω το νομοτυπικό και θεσμικό πλαίσιο τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και παρουσιάζω τα αποτελέσματα της εμπειρικής έρευνας, όπως αυτά προκύπτουν από το υλικό συνεντεύξεων στην Υπηρεσία της ΓΑΔΑ σε Υπαστυνόμους και Αστυνόμους της Υπηρεσίας όπως και μαρτυρίες των θυμάτων του Trafficking.

 

Τέλος προτείνω μέτρα πρόληψης ή καταστολής του φαινομένου της Διεθνικής Σωματεμπορίας.

 


Σκοπός της ερευνητικής μου δράσης είναι να αναδειχθεί η σχέση μεταξύ νόμου και ηθικής, να επαναπροσδιοριστεί το σύστημα ηθικών αξιών σε κοινωνικό επίπεδο και να πραγματοποιηθούν πιλοτικά προγράμματα εκπαίδευσης στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας αλλά και στους εργαζόμενους που έρχονται πρώτοι σε επαφή με πιθανά θύματα της διεθνικής σωματεμπορίας, όπως συνοριοφύλακες, ιατρούς, αστυνομικούς και εργαζόμενους σε φορείς υποδοχής μεταναστών, με σκοπό την αντίμετώπιση ή και την καταστολή της διεθνικής σωματεμπορίας.

 

Αντωνία Ποθουλάκη

ΠΟΡΙΣΜΑ

Τα πορίσματα, που έχουν προκύψει από την παρούσα έρευνα, έχουν δημοσιευθεί τόσο σε Παγκόσμια Συνέδρια Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, Βιοηθικής, Νομικής και Ιατρικής Ευθύνης, όσο και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας. Πιο συγκεκριμένα:

  • το 2013 στο XXIII World Congress of Philosophy “Philosophy as Inquiry and Way of Life”, με τίτλο ανακοίνωσης: « Trafficking και Ηθική»
  • το 2017 στο 12th World Conference “Bioethics, Medical Ethics and Health Law”, με τίτλο ανακοίνωσης « Trafficking and ethics The case of child exploitation»
  • τον Αύγουστο του 2018 δημοσιεύθηκαν τα αποτελέσματα της μεταδιδακτορικής μου έρευνας στο Πεκίνο XXIV World Congress of Philosophy “Learning To Be Human”, με τίτλο ανακοίνωσης «Sex Trafficking Ethical Dilemmas and Psychological Aspects».
  • Τον Μάρτιο του 2019 εκδόθηκε το βιβλίο μου Trafficking Εσωτερικές «Πορείες» σε Εκτός Νόμου «Διαδρομές» Ηθικές, νομικές και ψυχολογικές προεκτάσεις, Επιστημονικές Εκδόσεις: ΠΕΔΙΟ, ISBN: 978-960-635-044-3.