_

 

Τον Αύγουστο του 2019 ίδρυσε την Animus Care- Εταιρία παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας & κοινωνικής μέριμνας για Άτομα Τρίτης Ηλικίας & Άτομα με Αναπηρία, φιλοδοξώντας να αποτελέσει η Animus ένα διεπιστημονικό πεδίο για καινοτόμες ιδέες στον χώρο της ψυχικής υγείας αλλά και το μέσο για την υλοποίηση αυτών των ιδεών.

 

Η Αντωνία Ποθουλάκη είναι Διεθνής Φιλοσοφικός Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας/ Ψυχοθεραπεύτρια LBT.

 

Είναι διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και μεταδιδακτορική ερευνήτρια του ΦΠΨ του ΕΚΠΑ με θέμα «Διεθνική σωματεμπορία, δικαιώματα και ηθικό-ψυχολογικές προεκτάσεις».

 

Είναι μέλος της American Society for Philosophy, Counseling and Psychotherapy (ASPCP) και συνεργάτης της National Philosophical Counseling Association (NPCA, USA).

 

Από τον Ιούλιο του 2018 είναι ερευνήτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου για τον ΟΗΕ (ΕΛ.ΙΝ.Ο.Η.Ε) και μέλος του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ – HAPSc).

 

Τον Μάρτιο του 2019 εκδόθηκε το βιβλίο της «Trafficking Εσωτερικές «Πορείες» σε Εκτός Νόμου «Διαδρομές» Ηθικές, νομικές και ψυχολογικές προεκτάσεις», Επιστημονικές Εκδόσεις: ΠΕΔΙΟ, ISBN: 978-960-635-044-3, το οποίο είναι διαθέσιμο στον ΕΥΔΟΞΟ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

Από τον Οκτώβριο του 2019 εργάζεται ως Ερευνήτρια- Επιστημονική Συνεργάτιδα στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α)/ Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.”

 

Από το 2009 έως και σήμερα έχει πραγματοποιήσει εκτενή έρευνα για τη διεθνική σωματεμπορία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα αποτελέσματα της έρευνάς της έχουν δημοσιευθεί τόσο σε Παγκόσμια Συνέδρια Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας, Βιοηθικής, Νομικής και Ιατρικής Ευθύνης, όσο και σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας.

 

Μεταξύ άλλων, δραστηριοποιείται στο πεδίο της προάσπισης των δικαιωμάτων ευπαθών κοινωνικά ομάδων και στον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

Έχει μεγάλη εργασιακή εμπειρία στη χώρα μας αλλά και στις ΗΠΑ, σε οίκους φιλοξενίας ευπαθών ομάδων, σε επιχειρήσεις, σε συλλόγους προάσπισης των δικαιωμάτων ευπαθών κοινωνικά ομάδων, σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας για νέους μετανάστες, ενώ έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει (tailor made) αρκετά εκπαιδευτικά και πιλοτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας-στόχου, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα ανάπτυξης της ποιότητας παροχής υπηρεσιών.

 

Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως συντονίστρια Επιστημονικών Προγραμμάτων που αφορούν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων ψυχο-συναισθηματικής ανάπτυξης και θεραπείας.