Φροντίδα και Συνοδεία ΑμεΑ- Προσωπικοί Βοηθοί

“Τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα να ζήσουν τη ζωή τους με βάση τις επιλογές τους, ως ενεργά μέλη της κοινωνίας”

_

 

Αξιοπρεπής & Ανεξάρτητη Διαβίωση των Ατόμων με Αναπηρία! 

 

Ανέκαθεν, αλλά κυρίως στην περίοδο που διανύουμε λόγω των περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης του Covid-19, οι άνθρωποι οι οποίοι πλήττονται περισσότερο, είναι τα Άτομα με Αναπηρία και οι Οικογένειές τους. Η υπηρεσία «Φροντίδα & Συνοδεία ΑμεΑ- Προσωπικοί Βοηθοί» της Animus Care παρέχει ολοκληρωμένη και αποτελεσματική υποστήριξη των ΑμεΑ & των Οικογενειών τους στην καθημερινότητά τους. 

Η «Φροντίδα & Συνοδεία ΑμεΑ- Προσωπικοί Βοηθοί» υποστηρίζει τα Άτομα με Αναπηρία στην καθημερινότητά τους έχοντας την δυνατότητα να καλύψει τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία και των Οικογενειών τους, όποτε την έχουν ανάγκη μέσα στο 24 ωρο, ενίοτε και σε 24 ωρη βάση. Ενδεικτικά, η υπηρεσία εφαρμόζεται στην καθημερινότητα των ΑμεΑ, στα εξής: εργασία, ψυχαγωγία, εκδρομές, ταξίδια εσωτερικού και εξωτερικού, εκπαίδευση, θεραπεία (σωματική και ψυχική υγεία), κοινωνική αλληλεπίδραση και σε όποια άλλη παράμετρο της καθημερινότητας υπάρχει αφενός η ανάγκη αφετέρου η επιθυμία, η υπηρεσία της Animus Care δύναται να την υποστηρίξει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. 

Η υπηρεσία των Προσωπικών Βοηθών της Animus Care γεννήθηκε από την βαθιά μας πεποίθηση ότι όλοι όσοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην καθημερινότητά τους, δικαιούνται  να έχουν την κατάλληλη πλαισίωση  και υποστήριξη, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτήν αποτελεσματικά. Έτσι, διαμορφώθηκε η ιδέα μιας υπηρεσίας που θα παρέχεται οργανωμένα και θα υποστηρίζει τα απλά καθημερινά «θέλω», τις επιθυμίες και τις ανάγκες. 

Σχεδιάστηκε από την ερευνήτρια ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών/ διεθνής φιλοσοφικός σύμβουλος ψυχικής υγείας Δρ. Αντωνία Ποθουλάκη και την ομάδα των συνεργατών της (κλινικός ψυχολόγος, ψυχίατρος, προσωπικοί βοηθοί κ.α), οι οποίοι εφαρμόζουν την υπηρεσία. Η «Φροντίδα & Συνοδεία ΑμεΑ- Προσωπικοί Βοηθοί» είναι κατοχυρωμένη και πιστοποιημένη και εφαρμόζεται αποκλειστικά από την επιχείρηση Animus Care σε συνεργασία με τους ειδικούς Προσωπικούς Βοηθούς στο χώρο του ωφελούμενου.Η υπηρεσία υλοποιείται από ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών, οι οποίοι εκπαιδεύονται στις αρχές και στα πρωτόκολλα παροχής της υπηρεσίας. Ανήκουν στον χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών και επιστημών υγείας και πρόνοιας και παρακολουθούν απαραίτητα τα στάδια της εκπαίδευσης που αφορούν την μεθοδολογία παροχής της υπηρεσίας (θεωρητικό μέρος, επικυρωμένα πρωτόκολλα, προσαρμογές κ.α.).

Στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί αφενός η γνώση, αφετέρου η ανάδειξη και αξιοποίηση δεξιοτήτων που διευκολύνουν την καλύτερη δυνατή παροχή της υπηρεσίας από όλους,σε όποιο πόστο κι αν βρίσκονται. Τα άτομα που στελεχώνουν την «Φροντίδα & Συνοδεία ΑμεΑ- Προσωπικοί Βοηθοί» εργάζονται με ομαδο-συνεργατικό πνεύμα και διεπιστημονική πρακτική. Η εκπαίδευση των ειδικών της υπηρεσίας συνεχίζεται και μετά την ολοκλήρωση των αρχικών σταδίων, καθώς προβλέπεται εποπτεία σε τακτά χρονικά διαστήματα και εκπαιδευτικές συναντήσεις για τις ανάγκες τις οποίες καλείται να υποστηρίξει η υπηρεσία.

 Με την «Φροντίδα & Συνοδεία ΑμεΑ- Προσωπικοί Βοηθοί». υποστηρίζουμε την καθημερινότητα των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται, πηγαίνουμε όπου μας χρειάζονται, διαμορφώνουμε τις συνθήκες μιας ασφαλούς αλλά και ευχάριστης  διεξαγωγής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με την καθημερινή ρουτίνα του ωφελούμενου. Αυτό που μας ξεχωρίζει είναι ο τρόπος παροχής της υπηρεσίας, ο οποίος βασίζεται πάνω σε ειδικά διαμορφωμένα πρωτόκολλα στα οποία εκπαιδεύονται οι ειδικοί της υπηρεσίας. Στα Πρωτόκολλα  προβλέπεται κάθε πτυχή της παρεχόμενης υπηρεσίας καθώς και προσαρμογές στις ανάγκες του κάθε ατόμου. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώνουμε ένα ασφαλές και αποτελεσματικό  πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας μας.

Η «Φροντίδα & Συνοδεία ΑμεΑ- Προσωπικοί Βοηθοί» απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία, τις οικογένειες τους, αλλά και σε οποιονδήποτε αντιμετωπίζει προκλήσεις στην καθημερινότητα του. Παρέχουμε ολοκληρωμένες προτάσεις επαγγελματικής υποστήριξης όλων των πτυχών της καθημερινότητας και προάγουμε την αυτονομία βάση των δυνατοτήτων του κάθε ατόμου. Εξατομικεύουμε τις υπηρεσίες μας προσαρμόζοντας τες στις ανάγκες που καλούμαστε να υποστηρίξουμε ενώ παράλληλα αναδεικνύουμε τις δεξιότητες των ωφελούμενων.

Οι υπηρεσία «Φροντίδα & Συνοδεία ΑμεΑ- Προσωπικοί Βοηθοί» υποστηρίζει: την υποβοηθούμενη διεξαγωγή της ρουτίνας του ατόμου, την υποστήριξη στην κάλυψη των αναγκών του, την αξιοποίηση ή και την ανάδειξη των δεξιοτήτων του, την διαμόρφωση ενός ασφαλούς και λειτουργικού περιβάλλοντος και κυρίως την ικανοποιητική διαχείρηση του συνόλου της καθημερινότητάς του.

Μπορούμε να υποστηρίξουμε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα: διανυκτέρευση, ολιγόωρη ή πολύωρη παρουσία άπαξ ή επαναλαμβανόμενη, 24ωρη παρουσία, ολιγοήμερη ή πολυήμερη παρουσία, μετακινήσεις εντός και εκτός Ελλάδος.

 

Την αναγκαιότητα για την υπηρεσία του Προσωπικού Βοηθού της Animus Care την βρίσκουμε εκεί που υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται στην καθημερινότητα τους αλλά δεν συμβιβάζονται με τον αποκλεισμό, άνθρωποι που προσπαθούν, άνθρωποι που θέλουν αλλά χρειάζονται τον τρόπο για να μπορέσουν.