Υπηρεσίες

Ψυχικής Υγείας

_

Προσεγγίζουμε με ευαισθησία αλλά κυρίως με επαγγελματισμό την ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου, ώστε να το γνωρίσουμε και να μας γνωρίσει, δημιουργώντας έτσι μια σχέση εμπιστοσύνης.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Φιλοσοφική

Συμβουλευτική

_

 Έχει γνωρίσει παγκόσμια αποδοχή και εφαρμόζεται με πολύ καλά αποτελέσματα, αφού οι θεραπείες της δεν είναι ούτε μακροχρόνιες, ούτε δαπανηρές, ούτε άβολες και δεν συνοδεύονται από φάρμακα.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

Φροντίδα και

Συνοδεία ΑΜΕΑ

_

Για πρώτη φορά είναι διαθέσιμη, για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, μια ολοκληρωμένη επαγγελματική φροντίδα, υποστήριξη και θεραπεία στον χώρο τους, μέσα από πιστοποιημένες διαδικασίες.

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »

φιλοσοφία 

 

_

Η Animus Care, συνδιάζοντας την εμπειρία με την γνώση, την τεχνική με την ευαισθησία και την κατανόηση ιδρύθηκε με στόχο να αποδώσει τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, τόσο τις κλασσικές όσο και τι πιο σύγχρονες, με επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα

 

… για μια καθημερινότητα χωρίς αποκλεισμόυς!

new standard
icon AMEA 2

KAINOTOMIA

Φροντίδα και

Συνοδεία ΑΜΕΑ

_

Προσεγγίζουμε με ευαισθησία αλλά κυρίως με επαγγελματισμό την ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου, ώστε να το γνωρίσουμε και να μας γνωρίσει, δημιουργώντας έτσι μια σχέση εμπιστοσύνης. Η παρέμβασή μας προσαρμόζεται τόσο στις ανάγκες όσο και στις δεξιότητες του κάθε ατόμου καθώς και στο περιβάλλον που είναι οικείο για το άτομο με αναπηρία.

dots